INFORMACIJE - Odlagalište d.o.o. Nova Gradiška

Obavještavaju se građani grada Nova Gradiška da će se odvoz starog papira iz domaćinstava vršiti sa pomakom od jednog tjedna. Ulice u kojima se stari papir sakuplja prvog utorka u mjesecu pomiče se za jedan tjedan te će se papir iz tih ulica sakupljati drugi utorak u mjesecu (08.05.2018.). Ulice u kojima se stari papir […]

Obavještavaju se građani grada Nova Gradiška da će se u utorak 27. 03. 2018. u jutarnjim satima vršiti sakupljanje otpadnog papira iz domaćinstava putem zelenih spremnika u ulicama u kojima se miješani komunalni otpad odvozi utorkom i petkom: Trg Kralja Tomislava, A. Stepinca, Relkovićeva, N. Tesle, V. Nazora, I. Gundulića, Potočna, P. Preradovića, E. Kvaternika, Sl. […]

Obavještavamo sve korisnike usluga prikupljanja komunalnog otpada, kojima se otpad treba sakupljati na blagdan Tijelova dana 31. svibnja. 2018. da će isti biti sakupljen u subotu 02.06.2018.  Molimo naše korisnike za razumijevanje.                Odlagalište d.o.o.                Darko Blažić, mag. ing. geoing.  

DNEVNE VIJESTI