Poštujte pravilno razvrstavanje otpada,
jer činimo dobro za naše zdravlje i okoliš!

Vijesti i obavijesti

Poštovani korisnici, Obavještavaju se korisnici usluge prikupljanja komunalnog otpada da na reciklažna dvorišta Nova Gradiška,...
Obavijest za Grad Novu Gradišku i za Općinu Rešetari OTPAD KOJI SE TREBA SAKUPLJATI 01.11.2023....
Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine” br. 25/13 i...

Zeleni otoci podrazumijevanju skup spremnika za odlaganje korisnog ambalažnog otpada. Pogledajte lokacije gdje građani mogu odložiti papir i karton (plavi poklopac), plastičnu i metalnu ambalažu (žuti poklopac), te staklenu ambalažu (zeleni poklopac)

Kako odvajati?

Informacije, edukacija...