Poštujte pravilno razvrstavanje otpada,
jer činimo dobro za naše zdravlje i okoliš!

Vijesti i obavijesti

GRAD NOVA GRADIŠKA Otpad koji se treba sakupljati 25.12.2023 i  26.12.2023. sakupljat će se u...
Sukladno čl. 77. st. 3. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine”, br. 84/2021) Odlagalište d.o.o....
Poštovani korisnici, Obavještavaju se korisnici usluge prikupljanja komunalnog otpada da na reciklažna dvorišta Nova Gradiška,...

Zeleni otoci podrazumijevanju skup spremnika za odlaganje korisnog ambalažnog otpada. Pogledajte lokacije gdje građani mogu odložiti papir i karton (plavi poklopac), plastičnu i metalnu ambalažu (žuti poklopac), te staklenu ambalažu (zeleni poklopac)

Kako odvajati?

Informacije, edukacija...