Odlagalište d.o.o. osnovano je 05. 11. 2009. godine, a od 1. 1. 2014. preuzima obavljanje djelatnosti sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada od Slavča d.o.o.

U poslovanju Odlagalište d.o.o. obuhvaćene su sljedeće djelatnosti:

 • Skupljanje otpada
 • Prijevoz otpada
 • Zbrinjavanje i odlaganje komunalnog otpada

Dozvola za gospodarenjem otpada: dozvola (.pdf)

Odlagalište d.o.o.

Ulica Ivana Gundulića 15/D
35400 Nova Gradiška
Republika Hrvatska

Kontakt telefon: 035/351-441
E-mail: info@odlagaliste.hr

OIB: 97575612726
MB: 050047527

IBAN: HR222360000 1102113974 – Zagrebačka banka d.d.

Temeljni kapital društva iznosi: 1 320 000,00 kn

+
Zadovoljnih klijenata
+
Godina iskustva
+
Riješenih problema
Odlagalište d.o.o. obuhvaća sljedeće djelatnosti:
 • Prikupljanje miješanog komunalnog otpada
 • Odvojeno prikupljanje otpada
 • Reciklažna dvorišta
 • Odlagalište otpada
 • Zeleni otoci
 • Odvoz otpada
 • Obračun javne usluge prikupljanja
 • Edukacija o postupanju s otpadom

Vozni park

panorama vozni park
DCIM100MEDIADJI_0866.JPG
DCIM100MEDIADJI_0864.JPG

Organi društva

1. Uprava društva:

 • Marijan Furić, dipl.ing.sig.

2. Nadzorni odbor:

 • Zlatko Zebić, dipl.iur. – predsjednik nadzornog odbora
 • Manda Novoselac, dipl.ing.agr. – zamjenica predsjednika nadzornog odbora
 • Marijan Radić – član nadzornog odbora
 • Vlatko Greiner – član nadzornog odbora
 • Jurica Atlagović – član nadzornog odbora

3. Skupština društva:

 • Grad Nova Gradiška (udio 92%) – član društva, zastupan po gradonačelniku Vinku Grgić, dipl. ing. arh.
 • Općina Cernik (udio 2%) – član društva, zastupan po načelniku Vitomiru Žakić, dipl. ing. agr.
 • Općina Dragalić (udio 2%) – član društva, zastupan po načelniku Zvonimiru Karlik
 • Općina Rešetari (udio 2%) – član društva, zastupan po načelniku Zlatku Aga
 • Općina Stara Gradiška (udio 2%) – član društva, zastupan po načelniku Velimiru Paušić

Vizija i misija

Vizija

Kreiranje planova i aktivnosti zajedno s građanima na načelima javnosti rada i održivog razvoja te konstantan rad na povećanju zadovoljstva svih naših korisnika. Ostvarivanje partnerstva sa svim zainteresiranim društvenim skupinama i pojedincima te zajedničko djelotvorno gospodarenje otpadom s ciljem stalnog  smanjivanja njegovih količina, volumena i štetnih svojstava.

Misija 

Poboljšanje kvalitete življenja sadašnjih i budućih generacija našeg područja, stalnim i kvalitetnim održavanjem čistoće i cjelovitim gospodarenjem otpadom na području Grada Nove Gradiške i Općina: Dragalić, Rešetari, Staro Petrovo Selo i Stara Gradiška sukladno načelima zaštite okoliša i održivog razvoja te zakonskim propisima uz stalno zadržavanje trenda rasta kvalitete pruženih usluga i orijentaciju smanjivanja troškova poslovanja i uvažavanje zahtjeva korisnika usluga te djelotvornosti u pružanju usluga.