Sukladno čl. 77. st. 3. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 84/2021) Odlagalište d.o.o. daje na javno savjetovanje Prijedlog cjenika javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada na području grada Nova Gradiška.

Javno savjetovanje započinje dana 20.07.2023. g. i traje do 19.08.2023. g.

Po završetku savjetovanja sve pristigle primjedbe bit će razmotrene te prihvaćene ili neprihvaćene uz obrazloženja koja će biti sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na mrežnoj stranici tvrtke Odlagalište d.o.o.

ODLAGALIŠTE d.o.o.