Poštujte pravilno razvrstavanje otpada,
jer činimo dobro za naše zdravlje i okoliš!

Nadoknada odvoza otpada (Dan antifašističke borbe)

Otpad koji se trebao sakupljat na Dan antifašističke borbe (22.06.2021.) sakupit će se u subotu 26.06.2021. Papir koji se treba sakupljat 22.06.2021. sakupit će se dan kasnije u srijedu 23.06.2021.

Saznajte kada u mjesecu je u vašoj ulici odvoz komunalnog i reciklabilnog otpada

Vijesti i obavijesti

Zeleni otoci

Zeleni otoci podrazumijevanju skup spremnika za odlaganje korisnog ambalažnog otpada. Pogledajte lokacije gdje građani mogu odložiti papir i karton (plavi poklopac), plastičnu i metalnu ambalažu (žuti poklopac), te staklenu ambalažu (zeleni poklopac)

Kako odvajati?

Informacije, edukacija...