GRAD NOVA GRADIŠKA Otpad koji se treba sakupljati 25.12.2023 i  26.12.2023. sakupljat će se u...
Poštovani korisnici, Obavještavaju se korisnici usluge prikupljanja komunalnog otpada da na reciklažna dvorišta Nova Gradiška,...
Općina Gornji Bogićevci Općina Stara Gradiška Općina Cernik Općina Rešetari Općina Dragalić Općina Staro Petrovo...