Miješani komunalni otpad koji se treba sakupljati u srijedu 22.06.2022. sakupljat će se u subotu...