GRAD NOVA GRADIŠKA Otpad koji se treba sakupljati 25.12.2023 i  26.12.2023. sakupljat će se u...