U srijedu, 08. listopada 2014., na Dan neovisnosti Republike Hrvatske neće se odvoziti komunalni otpad. Korisnicima kojima se komunalni otpad trebao voziti na dan praznika prikupljat će se sljedeći dan, ČETVRTAK, 09. listopada 2014.
Molimo naše korisnike na suradnju i razumijevanje.