praznik-rada-2022_590

OTPAD KOJI SE TREBA SAKUPLJATI U SRIJEDU 01.05.2024. (PRAZNIK RADA) SAKUPLJATI ĆE SE U SUBOTU 04.05.2024.

OPĆINA CERNIK

PLASTIKA KOJA SE TREBA SAKUPLJATI U SRIJEDU 01.05.2024. (PRAZNIK RADA) SAKUPLJATI ĆE SE U UTORAK 30.04.2024.