uskrs

NOVA GRADIŠKA, STARO PETROVO SELO

OTPAD KOJI SE TREBA SAKUPLJATI 01.04.2024. (USKRSNI PONEDJELJAK) SAKUPLJATI ĆE SE U SUBOTU 30.03.2024.

 

OPĆINA CERNIK

PAPIR KOJI SE TREBA SAKUPLJATI 01.04.2024. (USKRSNI PONEDJELJAK) SAKUPLJATI ĆE SE U SUBOTU 30.03.2024.