bozicna

GRAD NOVA GRADIŠKA

Otpad koji se treba sakupljati 25.12.2023 i  26.12.2023. sakupljat će se u subotu  23.12.2023 godine

Otpad koji se treba sakupljati 01.01.2024. sakupljat će se u subotu 30.12.2023. godine

Papir koji se treba sakupljati 26.12.2023 (četvrti utorak) sakupljat će se u petak 29.12.2023. godine

 

OPĆINA STARO PETROVO SELO

Otpad koji se treba sakupljati 25.12.2023 i  26.12.2023. sakupljat će se u subotu  23.12.2023 godine

Otpad koji se treba sakupljati 01.01.2024. sakupljat će se u subotu 30.12.2023. godine

Papir koji se treba sakupljati 25.12.2023 (četvrti ponedjeljak) sakupljat će se u petak 22.12.2023. godine

 

OPĆINA CERNIK

Otpad koji se treba sakupljati 25.12.2023 i  26.12.2023. sakupljat će se u subotu  23.12.2023 godine

Otpad koji se treba sakupljati 01.01.2024. sakupljat će se u subotu 30.12.2023. godine

Papir koji se treba sakupljati 01.01.2024 (prvi ponedjeljak) sakupljat će se u petak 05.01.2024. godine

 

OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI

Otpad koji se treba sakupljati 25.12.2023 i  26.12.2023. sakupljat će se u subotu  23.12.2023 godine

Otpad koji se treba sakupljati 01.01.2024. sakupljat će se u subotu 30.12.2023. godine