Poštovani korisnici,

Obavještavaju se korisnici usluge prikupljanja komunalnog otpada da na reciklažna dvorišta Nova Gradiška, Cernik i Rešetari bez naknade mogu odnijeti manje količine klaoničkog otpada koji je nastao uslijed klanja svinja za osobnu upotrebu na našim reciklažnim dvorištima.