velika gospa

MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD KOJI SE TREBA SAKUPLJATI U UTORAK 15.08.2023. (Velika Gospa) SAKUPLJATI ĆE SE U SUBOTU 12.08.2023.

PAPIR KOJI SE PO RASPOREDU SAKUPLJA  TREĆI UTORAK U MJESECU (15.08.2023.), SAKUPLJATI ĆE SE PETI UTORAK U MJESECU 29.08.2023.

 

Hvala Vam na razumijevanju.