Dan Državnosti

OTPAD KOJI SE TREBA SAKUPLJATI U UTORAK 30.05.2023. (DAN DRŽAVNOSTI), SAKUPLJATI ĆE SE U SUBOTU 27.05.2023.

 

Hvala Vam na razumijevanju.