Poštovani korisnici,

obavještavamo Vas da otpad od klanja možete bez naknade predati na našim reciklažnim dvorištima.