Miješani komunalni otpad koji se treba sakupljati u srijedu 22.06.2022. sakupljat će se u subotu 25.06.2022. Plastika koja se treba sakupljati 22.06.2022. u općini Staro Petrovo Selo sakupljat će se u  srijedu 29.06.2022.

Hvala Vam na razumijevanju.