Obavještavamo korisnike usluga sakupljanja otpada sa područja grada te općina Cernik i Rešetari da otpad od kolinja mogu predati u reciklažnim dvorištima Nova Gradiška, Rešetari i Cernik. Korisnici mogu bez naknade predati količinu koja je nastala prilikom klanja svinja za svoje potrebe. Veće količine otpada neće se preuzimati!

Hvala Vam na razumijevanju.