Vizija i misija

Misija 

Poboljšanje kvalitete življenja sadašnjih i budućih generacija našeg područja, stalnim i kvalitetnim održavanjem čistoće i cjelovitim gospodarenjem otpadom na području Grada Nove Gradiške i Općina: Dragalić, Rešetari, Staro Petrovo Selo i Stara Gradiška sukladno načelima zaštite okoliša i održivog razvoja te zakonskim propisima uz stalno zadržavanje trenda rasta kvalitete pruženih usluga i orijentaciju smanjivanja troškova poslovanja i uvažavanje zahtjeva korisnika usluga te djelotvornosti u pružanju usluga.

 

Vizija

Kreiranje planova i aktivnosti zajedno s građanima na načelima javnosti rada i održivog razvoja te konstantan rad na povećanju zadovoljstva svih naših korisnika. Ostvarivanje partnerstva sa svim zainteresiranim društvenim skupinama i pojedincima te zajedničko djelotvorno gospodarenje otpadom s ciljem stalnog  smanjivanja njegovih količina, volumena i štetnih svojstava.