Sanacija odlagališta Šagulje-Ivik

Galerija slika

“Sanacija odlagališta Šagulje – Ivik”

Faza 6 – Izrada plohe 2