Obavještavaju se korisnici da će se otpad zbog nadolazećih blagdana odvoziti po sljedećem rasporedu:

Otpad koji se treba sakupljati u utorak 25.12.2018. (Božić) sakupljat će se  u subotu 22.12.2018.

Otpad koji se treba sakupljati u srijedu 26.12.2018. (sv. Stjepan) sakupljat će se  u subotu 29.12.2018.

Otpad koji se treba sakupljati u utorak 01.01.2019. (Nova Godina) sakupljat će se  u subotu 05.01.2019.

Ulice u kojima se treba sakupljati PAPIR dana 01.01.2019. (Nova Godina) sakupljat će se u utorak 08.01.2019.

Odvoz papira pomiče se za jedan utorak iz razloga što siječanj ima 5 utorka.

Sretni Vam nadolazeći blagdani i Hvala na razumijevanju.