Propisi

Zakon o održivom gospodarenju otpadom
Narodne novine 94/13, 73/17, 14/19

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
Narodne novine 130/05

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine
Narodne novine 85/07126/1031/11

Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada
Narodne novine 50/0539/09

Pravilnik o gospodarenju otpadom
Narodne novine 23/1451/14

Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada
Narodne novine 117/07111/1117/1362/13

Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu
Narodne novine 97/05115/0581/0831/09156/0938/1010/11,81/11126/1138/1386/13

Opći uvjeti isporuke usluge gospodarenja otpadom

OPĆI UVJETI ISPORUKE USLUGE GOSPODARENJA OTPADOM

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom Narodne novine 50/17