Prigovori

Prema članku 10., stavak 1., 2., 3. Zakona o zaštiti potrošača obaviještavamo korisnike o:

Načinu podnošenja prigovora