Poštovani,

sa jeseni dolazi do nakupljanja opalog lišća, granja i ostalog zelenog otpada koje je potrebno zbrinuti na zadovoljavajući način. Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom trava, lišće, granje i drugi zeleni otpad ne smije se bacati u istu posudu zajedno sa ostalim miješanim komunalnim otpadom.

Poželjno je da građani ovu vrstu otpada zbrinu u svojim vrtovima na način da ga sami kompostiraju. Za korisnike koji svoj zeleni otpad iz nekog razloga nisu u mogućnosti sami kompostirati tvrtka Odlagalište d.o.o. od listopada 2015. godine započinje pilot projekt sakupljanja zelenog otpada u dijelu Nove Gradiške.

Pilot projektom obuhvatit će se dio grada kojem se miješani komunalni otpad redovno odvozi četvrtkom.

Svaki korisnik/ sudionik pilot projekta će dobiti jednu prozirnu vreću označenu logom tvrtke i naznakom koji otpad se smije stavljati u vreće.

U vreće se smije stavljati:      

–  cvijeće

–  lišće

–  trava

Grane je potrebno isjeći na manje grančice do najviše 1 m dužine, te svezati u snopiće i odložiti uz prometnicu.

U vreće se NE SMIJE STAVLJATI:

–  kuhinjski otpad

–  ostatke hrane

–  životinjske iznutrice

Odvoz zelenog otpada će se obavljati DRUGOM SUBOTOM U MJESECU s tim da će prvi odvoz biti 10.10.2015.Grane je moguće odložiti uz prometnicu bez obzira na posjedovanje vreće, dok sav ostali zeleni otpad ćemo isključivo preuzimati iz naših vreća koje možete kupiti na našoj blagajni po nabavnoj cijeni od 1 kn (prva vreća je besplatna).

Molimo sve korisnike da sav zeleni otpad iznesu na prigodnu površinu uz rub prometnice (ne smije ugrožavati promet) na vrijeme.

Za više informacija kako zbrinuti zeleni i biorazgradivi otpad slijedite link Kompostirajmo zajedno

Sve nejasnoće i upite slati na info@odlagaliste.hr