Ostali otpad

Ostali korisni otpad:

  • elektronički i električni,
  • otpadna ulja,
  • otpadne gume,
  • baterije i akumulatore,
  • željezo, metala
  • otpadna vozila

Trenutačno na području grada Nove Gradiške ne postoji skupljač ovih korisnih vrsta otpada no postoje tvrtke koje skupljaju na razini cijele Republike  Hrvatske, neke od njih su:

Flora-vtc d.o.o. odvozi na poziv ove vrste otpada: elektronički i električni, otpadna ulja, baterije i akumulatore, željezo, metal i otpadna vozila. Više na: http://flora-vtc.hr/

CE-ZA-R Centar za reciklažu d.o.o. skuplja otpadne gume, otpadna vozila. Više na: http://www.cezar-zg.hr/