Razvrstavanje otpada

Informativni letak o razvrstavanju otpada možete preuzeti klikom na:  Razvrstavajmo otpad

Upute za postupanje s papirom u kućanstvu: Upute za papir

Karta lokacija ZELENIH OTOKA u Novoj Gradišci:


Prikaži Zeleni otoci na većoj karti

Otpadkućanstva

Sortiranjem i reciklažom otpada stvaraju se nove vrijednosti, novi resursi, štedi se novac i utrošena energija, smanjuje komunalni troškovi, pomaže povećanju zaposlenosti.

Prema statističkim podacima, svaki stanovnik Hrvatske godišnje proizvede oko 270 kg otpada.

Nekontroliranim odlaganjem otpada u prirodu ugrožava se zdravlje ljudi i onečišćuju izvori vode. Sortirani otpad lako pronalazi kupce na tržištu.

Mnogi resursi mogu se reciklirati više puta: papir se reciklira i do 7 puta pri čemu se štedi energija, drvo, voda. Pri proizvodnji 1 limenke potroši se 40 l vode.

Cjelovito gospodarenje otpadom obuhvaća sve mjere postupanja s otpadom:

 • prikupljanje
 • razvrstavanje
 • recikliranje
 • obradu
 • odlaganje samo internog i iskorištenog otpada.

Mjere za ispravno postupanje s otpadom («4R»):

 • izbjegavanje/smanjivanje (Reduction)
 • ponovna upotreba, bez obrade (Reuse)
 • obnavljanje, ponovna upotreba za istu namjenu, ali uz obradu (Recovery)
 • recikliranje odnosno oporaba, materijalno i energijsko iskorištavanje (Recycling)

Što razvrstavamo?

razvr24

Papir

Informativna naljepnica:   Papir 

Otpadni papir je vrijedna sirovina. Recikliranjem papira čuvaju se šume, štedi energija, smanjuje onečišćenje vode i zraka te štedi skupi deponijski prostor.

Ako odvojeno prikupimo i recikliramo 1 tonu otpadnog papira, spasili smo 20 mladih stabala, uštedjeli oko 60.000 litara vode, potrošili upola manje energije i 15 puta manje onečistili otpadne vode!

Otpadni papir se odlaže u plave spremnike postavljene na javnim prometnim površinama ili u reciklažna dvorišta. U plave spremnike treba odlagati:

 • novine, časopise, prospekte, kataloge,
 • bilježnice, knjige, telefonske imenike, slikovnice,
 • pisaći i kompjuterski papir, pisma, uredske tiskovine, papirnate vrećice,
 • mape, kartonske fascikle, valovitu ljepenku, kartonske kutije (bez  ljepljive trake, plastike, stiropora i dr.)

U plave spremnike ne smije se odlagati:

 • indigo papir, ugljeni papir, fotografije i foto papir,
 • zauljeni i prljavi papir, gumirane etikete, pelene i sl.
 • TetraPak ambalaža

SIMBOLI I OZNAKE ZA OZNAČAVANJE PAPIRA

PAP20VALOVITA LJEPENKA (KARTON)                             

Ljepenkom se nazivaju kartoni mase iznad 500 g/m2. Ljepenka je obično izrađena od drvenjače, kemijske drvenjače i starog papira. Ljepenka je višeslojni materijal dobiven od raznih vlakana lijepljenjem i prešanjem. Koristi se za izradu različitih omota ambalaža, vreća, vrećica, kartonskih kutija, kutija od ljepenki i sl.

 

PAP21RAVNA LJEPENKA (KARTON)                                               

Razlikujemo dva tipa ljepenke: ravna i valovita. Postoji i siva ljepenka koja se izrađuje od starog papira s primjesama usitnjenog tekstila. Glavne odlike sive ljepenke su: visoka otpornost, neznatna lomljivost, obostrana glatkost. Upotrebljava se za izradu nesloživih i nepresvučenih kutija (prilikom presvlačenja dolazi do krivljenja što je njen najveći nedostatak). Tanka siva ljepenka je slabije kvalitete.

 

PAP22PAPIR  

Skupljanjem starog papira znatno se smanjuje količina otpada koja se odlaže na deponij. Preradom starog papira dobiva se sirovina za proizvodnju novog proizvoda, takvom preradom štedi se energija, jer proizvodnja papira iz otpadnog papira iziskuje i do 50% manje energije nego izrada papira iz drveta.

 

Staklo

Informativna naljepnica:   Staklo

Otpadno staklo je vrijedna sirovina. Odvojenim skupljanjem i recikliranjem staklenog ambalažnog otpada osigurava se ušteda prirodnih bogatstava (kvarcnog pijeska, vapnenca, prirodnog plina i dr.), energije i odlagališnog prostora te se smanjuje onečišćenje zraka, vode i tla.

Energija koja se uštedi recikliranjem jedne staklene boce, dovoljna je da žarulja od 100 W gori 4 sata!

Pravilno postupanje sa staklenom ambalažom razumijeva njeno ponovno korištenje za iste ili druge namjene – povratna ambalaža (npr. za mineralnu vodu, pivo, mliječne proizvode).

U zelene spremnike treba odlagati samo staklenu ambalažu (boce, staklenke i sl.).

U zelene spremnike ne smije se  odlagati:

 • prozorsko staklo, automobilsko staklo, kristalno i optičko staklo, armirano staklo, laboratorijsko staklo, staklena vuna,
 • žarulje i fluorescentne svjetiljke,
 • porculanski i keramički predmeti.

Ravno prozorsko staklo odlaže se isključivo u reciklažna dvorišta.

SIMBOLI I OZNAKE ZA OZNAČAVANJE STAKLA

70GLBEZBOJNO STAKLO                                                                             

Proces recikliranja stakla je proces pretvaranja odbačenog stakla u korisni proizvod. Staklo dolazi u različitim bojama, ali tri najčešće su: bezbojno (prozirno) staklo, zeleno staklo i smeđe staklo. Staklo čini veliki dio kućnog i industrijskog otpada prema svojoj težini i gustoći. Stakleni otpad u gradskom otpadu se sastoji od staklenih boca, staklene robe i posuđa, žarulja i drugih stvari.

 

71GLZELENO STAKLO

Staklo je gotovo idealan materijal za recikliranje, jer se može gotovo beskonačno puta reciklirati i ponovno koristiti. Korištenje recikliranog stakla za proizvodnju novih staklenih posuda pridonosi štednji energije, pomaže u proizvodnji opeka i keramike, pridonosi očuvanju sirovina, i smanjuje količinu otpada odloženog na odlagališta otpada.

 

72GLSMEĐE STAKLO                                                                                     

Osim za proizvodnju staklenih posuda, recikliranje stakla se koristi i u drugim proizvodnjama: staklo u proizvodnji keramičke sanitarije, staklo kao tekući agens u proizvodnji opeka, staklo u sportskim stazama ili sličnim proizvodima, ili pijesak za golf bunkere, staklo kao medij za filtriranje vode i staklo kao sredstvo za brušenje.

 

Plastika

Informativna naljepnica:    Plastika

Po obujmu, plastični otpad čini više od 30% kućnog otpada.
Za 1 kg PET-a (materijal iz kojeg su izrađene boce za napitke) treba utrošiti 1,9 kg nafte!

Recikliranjem plastike se, osim skupog deponijskog prostora, štede resursi i energija te manje onečišćuje zrak.

Plastična ambalaža se odvojeno skuplja u žutim spremnicima i zelenim otocima postavljenim na javnim površinama te u reciklažnim dvorištima.

U žute spremnike treba odložiti:

 • Polietilenske vrećice, folije, filmove, mjehurastu ambalažu – na sebi mogu imati oznake: PE-HD, PE-LD, PP i sl.;
 • Boce od jestivog ulja, destilirane vode, sredstava za čišćenje i pranje, kozmetike, lijekova (osim citostatika), prehrambenih prizvoda i sl. – na sebi mogu imati oznake: PE- HD, PE-LD, PP i sl.;
 • Čaše i posude od jogurta, sira i sl. – mogu imati na sebi oznake: PS, PP;
 • Pjenastu ambalažu od koje su izrađeni podlošci za prehrambene proizvode, zaštitnu ambalažu za razne prehrambene proizvode od stiropora – na sebi mogu imati oznaku EPS i sl.;
 • Ostale proizvode od plastike: boce za osvježavajuće napitke, čepove, plastične tanjure, pribor za jelo,
 • Ambalažu i sl. – na sebi mogu imati oznake:  PE-HD, PP, PVC, PS, PET i sl.

 

SIMBOLI I OZNAKE ZA OZNAČAVANJE PLASTIKE

Plastične boce, posude i druga ambalaža imaju jedan od najstarijih i najrazrađenijih sistema za označavanje (Brojčana oznaka i kratica za plastiku).

Simboli imaju dvostruku ulogu. Potrošačima oni uglavnom ukazuju da se ambalaža može reciklirati, a upućenijima i onima koji se bave recikliranjem ukazuju i na vrstu upotrijebljene plastike.

                                          

Untitled-1POLI (ETILEN-TEREFTALAT)     

Najraširenija vrsta plastike koja se uglavnom koristi za boce za vodu, sokove, posude za prehrambene proizvode i ostalu ambalažu. Reciklira se da bi se proizvela poliesterna vlakna, flastera, mekih boca za pića, termo-izolacionih ploča.

 

Untitled-2POLIETILEN VISOKE GUSTOĆE                                                  

Koristi se za boce za mlijeko, sokove, jogurt, vodu, deterđente i druge kemijske preparate. Reciklira se da bi se proizvele boce, kutije za namirnice, kante za recikliranje, poljoprivredne cijevi, šalice, plastično drvo.

 

Untitled-3POLI (VINIL-KLORID)                                                                           

Koristi se za boce za deterdžente, šampone i druge Kemijske preparate, kablove i drugi građevinski materijal. Reciklira se da bi se proizvele cijevi, ograde i boce koje se ne koriste u prehrani.

 

Untitled-4POLIETILEN NISKE GUSTOĆE                                                          

Koristi se za fleksibilne boce, vrećice za kruh, smrznutu hranu. Reciklira se da bi se proizvele plastične vrećice,   razni kontejneri, razne boce, cijevi i razna laboratorijska oprema.      

 

 

Untitled-5POLIPROPILEN                                                                                 

Koristi se za boce za jogurt, sirupe, kečap, medicinske boce, zatvarače za boce. Reciklira se u razne dijelove za vozila i industrijska vlakna.       

 

 

Untitled-6POLISTIREN                                                                                     

Koristi se za čvršću ambalažu, tanjure, čaše, kutije za lijekove. Reciklira se u raznu uredsku opremu, igračke, videokasete i kutije, izolacijske ploče, ugostiteljska pomagala i proširene polistirenske proizvode.

 

Untitled-7OSTALI VIŠESLOJNI (LAMINIRANI) MATERIJALI                        

Ostala plastika: akrilik, polikarbonat, najlon, fiberglas, poliaktid. Ostali plastični proizvodi koji nisu navedeni u gornjem popisu.

 

 

textile recycling

STARA ODJEĆA I TEKSTIL

Recikliranjem korištene odjeće, i ostalih tekstilnih proizvoda, osiguravamo izvor sirovina za proizvodnju novih proizvoda.
 
U spremnike za otpadni tekstil smije se odlagati:

 • Odjeća, ručnici, zavjese
 • Deke, posteljina
 • Ostali otpadni tekstilni proizvodi.

U spremnike za otpadni tekstil ne smije se odlagati:

 • obuća, kožna torba
 • pernati jastuci, popluni
 • materijale životinjskog podrijetla

Poklanjanje stare odjeće je također oblik recikliranja!

Adrese lokacija spremnika za otpadni tekstil su: Urije (zgrada Zglob, prekoputa vrtića), križanje Ulice bana I. Mažuranića i Grgura Ninskog (kod Plodina), Potočna ulica (kod TANG-a).