Od 11. travnja 2016. godine djelatnici tvrtke Odlagalište d.o.o. će obilaziti sva kućanstva koja se nalaze u našoj bazi podataka i koja koriste usluge skupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada na području Općine Staro Petrovo Selo.

Svaki registrirani korisnik će na posudu za koju se zadužuje dobiti naljepnicu i morat će potvrditi potpisom da ju je primio.

Svaki korisnik koji nije registriran u našoj bazi korisnika, a posjeduje vlastitu posudu i koristi usluge tvrtke Odlagalište d.o.o., mora se javiti najkasnije do 31. svibnja 2016. godine u sjedište tvrtke, Gajeva 56, Nova Gradiška kako bi ga se moglo zadužiti za nastavak korištenja naših usluga.

Za više informacija kliknite na pdf