Dana 15. siječnja 2015. godine (četvrtak) Odlagalište d.o.o. započinje s podjelom posuda od 120 litara za miješani komunalni otpad za sve građane korisnike usluge odvoza komunalnog otpada u individualnom stanovanju.

Građani korisnici usluga dobivaju posude besplatno na korištenje.

Podjela posuda će biti organizirana po ulicama u dnevnom vremenu od 07 – 15 sati. Svi korisnici koji ne preuzmu posudu na vlastitoj adresi istu će moći preuzeti od 16. veljače do 27. veljače 2015. godine na adresi uprave tvrtke, Gajeva 56 u dnevnom vremenu od 07 – 19 sati (javiti se na blagajni tvrtke).

Svi korisnici pri preuzimanju moraju potpisati „Izjavu o preuzimanju posude“ uz koju je potrebno priložiti OIB i telefonski broj.

Poslovnim korisnicima (tvrtke i obrti) otpad će  se i dalje odvoziti iz starih posuda koje će biti označene sa logom Odlagališta d.o.o.

Ova obavijest se ne odnosi na korisnike koji žive u stambenim zgradama i koriste zajedničke posude za miješani komunalni otpad.

Molimo sve korisnike koji preuzimaju kante da pripreme OIB korisnika na kojeg glasi račun te telefonski broj.