Odvoz glomaznog otpada:

Odvoz glomaznog otpada za korisnike koji žive u općinama: Dragalić, Rešetari, Staro Petrovo Selo i Stara Gradiška.

Mole se korisnici koji imaju glomazni otpad (namještaj, kućanski uređaji, madraci, velike posude itd.) da telefonski do 20.10.2014. najave odvoz ove vrste otpada (adresu korisnika, vrstu i količinu otpada te kontakt telefon). Naši djelatnici će naknadno obavijestiti korisnike o terminu odvoza otpada. Uvjet za besplatan odvoz je da korisnik nema starih neplaćenih računa i da količina otpada ne prelazi 200kg, odnosno 2m3.