Dana 15. kolovoza 2014., petak (Velika Gospa), neće se odvoziti komunalni otpad. Korisnicima kojima se komunalni otpad trebao voziti na dan blagdana prikupljat će se sljedeći dan, SUBOTA, 16. kolovoza 2014.

Molimo naše korisnike na suradnju i razumijevanje.