Sakupljanje borova odvijat će se u tjednu od 15.01.2018. – 19.01.2018. prema rasporedu redovnog odvoza otpada po ulicama. Borove odložiti pored posude uz rub prometnice tako da ne ometa promet. Korisnici iz višestambenih objekata neka odlože borove uz kontejner. Za sve nejasnoće nazvati 091/361-0087