Od 01.01. 2016.g. krećemo sa novim, izmijenjenim rasporedom odvoza starog papira. Odvoz će se vršiti NEPARNIM MJESECIMA odnosno: 1. mjesec, 3. mjesec, 5. mjesec, 7. mjesec, 9. mjesec i 11. mjesec. Papir će se i dalje odvoziti UTORKOM prema starom nepromijenjenom rasporedu. Za detaljniji raspored slijedite link Odvoz starog papira.

Kalendar