Obavještavamo sve korisnike usluga prikupljanja komunalnog otpada, kojima se otpad treba sakupljati na blagdan Tijelova dana 31. svibnja. 2018. da će isti biti sakupljen u subotu 02.06.2018. 

Molimo naše korisnike za razumijevanje.

               Odlagalište d.o.o. 

              Darko Blažić, mag. ing. geoing.