Svim korisnicima kojima se otpad trebao sakupljati na blagdan Sveta tri kralja (06.01.2017.) sakupljat će se u subotu, 07.01.2017.

 Sakupljanje borova u Novoj Gradišci

Sakupljanje borova odvijat će se u tjednu od 09. 01. – 13. 01. 2017. prema rasporedu redovnog odvoza otpada po ulicama. Borove odložiti uz posudu uz rub prometnice tako da ne ometa premet. Korisnici iz višestambenih objekata neka odlože borove uz kontejner.