JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE ČLANA UPRAVE- DIREKTORA (003)