Obavještavamo svu zainteresiranu javnost da će od 06. svibnja do 21. svibnja 2015. godine imati na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode na uvid Nacrt okolišne dozvole za odlagalište otpada “Šagulje – Ivik”, operatera Odlagalište d.o.o., Nova Gradiška.

Način sudjelovanja javnosti možete pronaći na stranicama Ministarstva, www.mzoip.hr