Obavijesti

26svi 2014

M.O. Zrinski-Frankopan 02. lipanj 2014.g. M.O. Ljudevit Gaj 03. lipanj 2014.g. M.O. Kovačevac i M.O. Prvča 04. lipanj 2014.g. M.O. Ban Josip Jelačić 05.lipnja 2014.g. M.O. Urije 06. lipanj 2014.g. M.O. Jug i M.O. Ljupina 09. lipanj 2014.g. Molimo naše sugrađane da se pridržavaju rasporeda kako ne bi bilo potrebe za naknadnim intervencijama. Voditelj odjela […]