All posts by: Darko

About Darko

Od 01.01. 2016.g. krećemo sa novim, izmijenjenim rasporedom odvoza starog papira. Odvoz će se vršiti NEPARNIM MJESECIMA odnosno: 1. mjesec, 3. mjesec, 5. mjesec, 7. mjesec, 9. mjesec i 11. mjesec. Papir će se i dalje odvoziti UTORKOM prema starom nepromijenjenom rasporedu. Za detaljniji raspored slijedite link Odvoz starog papira.    

Korisnicima kojima se miješani komunalni otpad treba skupljati na dan Božića (25.12.2015) i Nove Godine (01.01.2016.) odvozit će se u ponedjeljak poslije, tj. 28.12.2015 i 04.01.2016. Otpad koji se treba skupljati na blagdan Sveta tri kralja (06.01.2016.) skupljat će se dan poslije, četvrtak (07.01.2016.). Svim korisnicima želimo sretne i ugodne blagdane te uspješnu novu 2016. godinu.

Svim korisnicima kojima se otpad trebao sakupljati u četvrtak, 08.10.2015,  na Dan neovisnosti Republike Hrvatske, sakupljat će se dan poslije, petak, 09.10.2015.

Poštovani, sa jeseni dolazi do nakupljanja opalog lišća, granja i ostalog zelenog otpada koje je potrebno zbrinuti na zadovoljavajući način. Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom trava, lišće, granje i drugi zeleni otpad ne smije se bacati u istu posudu zajedno sa ostalim miješanim komunalnim otpadom. Poželjno je da građani ovu vrstu otpada zbrinu u […]

Poštovani korisnici, od 08.07. tvrtka Odlagalište d.o.o. ponovno je postavila kontejnere za sakupljanje stare odjeće i otpadnog tekstila na ove tri lokacije: dvorište Vatrogasnog doma, Crvenog križa i u dvorištu tvrtke Odlagalište d.o.o (Gajeva 56). Molimo Vas da ne dovozite tekstil i obuću koje su životinjskog podrijetla (koža) ili sadrže perje.  

OBAVIJEST KORISNICIMA KOJI ŽIVE NA PODRUČJU OPĆINA DRAGALIĆ I STARO PETROVO SELO Obavještavamo korisnike da će se skupljanje GLOMAZNOG OTPADA u općini Staro Petrovo Selo obaviti dana 20. 07. (mjesta kojima se otpad odvozi ponedjeljkom) i 21. 07. 2015. (mjesta kojima se otpad odvozi petkom). Skupljanje GLOMAZNOG OTPADA u općini Dragalić obavit će se dana […]

Poštovani korisnici, na dane 22. 06. i 25. 06. 2015. neće biti usluge odvoza otpada zbog državnih blagdana. Usluga koja se trebala obavit u te dane obavit će se dan kasnije, tj. utorak, 23. 06. i petak, 26. 06. 2015. Molimo korisnike za strpljenje i razumijevanje.