All posts by: Darko

About Darko

Obavještavaju se građani grada Nova Gradiška da će se odvoz starog papira iz domaćinstava vršiti sa pomakom od jednog tjedna. Ulice u kojima se stari papir sakuplja prvog utorka u mjesecu pomiče se za jedan tjedan te će se papir iz tih ulica sakupljati drugi utorak u mjesecu (08.05.2018.). Ulice u kojima se stari papir […]

Obavještavaju se građani grada Nova Gradiška da će se u utorak 27. 03. 2018. u jutarnjim satima vršiti sakupljanje otpadnog papira iz domaćinstava putem zelenih spremnika u ulicama u kojima se miješani komunalni otpad odvozi utorkom i petkom: Trg Kralja Tomislava, A. Stepinca, Relkovićeva, N. Tesle, V. Nazora, I. Gundulića, Potočna, P. Preradovića, E. Kvaternika, Sl. […]

Obavještavamo sve korisnike usluga prikupljanja komunalnog otpada, kojima se otpad treba sakupljati na blagdan Tijelova dana 31. svibnja. 2018. da će isti biti sakupljen u subotu 02.06.2018.  Molimo naše korisnike za razumijevanje.                Odlagalište d.o.o.                Darko Blažić, mag. ing. geoing.  

Sakupljanje borova odvijat će se u tjednu od 15.01.2018. – 19.01.2018. prema rasporedu redovnog odvoza otpada po ulicama. Borove odložiti pored posude uz rub prometnice tako da ne ometa promet. Korisnici iz višestambenih objekata neka odlože borove uz kontejner. Za sve nejasnoće nazvati 091/361-0087   

    Obavještavaju se korisnici tvrtke Odlagalište d.o.o.  o promjeni rasporeda odvoza otpada u dane božićno-novogodišnjih blagdana:  Otpad koji se treba redovito odvoziti  na BOŽIĆ – PONEDJELJAK, prikupljat će se dva dana ranije u SUBOTU 23.12.  Otpad koji se treba redovito odvoziti  na SVETOG STJEPANA – UTORAK, prikupljat će se u SRIJEDU 27.12.  Otpad koji […]