O nama

Odlagalište d.o.o. osnovano je 05. 11. 2009. godine, a od 1. 1. 2014. preuzima obavljanje djelatnosti sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada od Slavča d.o.o.

U poslovanju Odlagalište d.o.o. obuhvaćene su sljedeće djelatnosti:

 • Skupljanje otpada
 • Prijevoz otpada
 • Zbrinjavanje i odlaganje komunalnog otpada

Dozvola za gospodarenjem otpada: dozvola

Osnovni podaci:

Odlagalište d.o.o.

Ulica Ivana Gundulića 15/D

35400 Nova Gradiška

Republika Hrvatska

 Kontakt telefon: 035/351-441

E-mail: info@odlagaliste.hr

 

OIB: 97575612726

MB: 050047527

 

IBAN: HR222360000 1102113974 – Zagrebačka banka d.d.

 

Temeljni kapital društva iznosi: 1 320 000,00 kn

 ORGANI DRUŠTVA:   

  1. Uprava društva:

 • Marijan Furić, dipl.ing.sig.

  2. Nadzorni odbor:

 • Zlatko Zebić, dipl.iur. – predsjednik nadzornog odbora
 • Manda Novoselac, dipl.ing.agr. – zamjenica predsjednika nadzornog odbora
 • Marijan Radić – član nadzornog odbora
 • Vlatko Greiner – član nadzornog odbora
 • Jurica Atlagović – član nadzornog odbora

 3. Skupština društva:

 • Grad Nova Gradiška (udio 92%) – član društva, zastupan po gradonačelniku Vinku Grgić, dipl. ing. arh.
 • Općina Cernik (udio 2%) – član društva, zastupan po načelniku Vitomiru Žakić, dipl. ing. agr.
 • Općina Dragalić (udio 2%) – član društva, zastupan po načelniku Zvonimiru Karlik
 • Općina Rešetari (udio 2%) – član društva, zastupan po načelniku Zlatku Aga
 • Općina Stara Gradiška (udio 2%) – član društva, zastupan po načelniku Velimiru Paušić