O nama

Odlagalište d.o.o. osnovano je 05. 11. 2009. godine, a od 1. 1. 2014. preuzima obavljanje djelatnosti sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada od Slavča d.o.o.

Grad Nova Gradiška je osnivač društva Odlagalište d.o.o. i njegov je jedini član.

 

U poslovanju Odlagalište d.o.o. obuhvaćene su sljedeće djelatnosti:

  • Skupljanje otpada
  • Prijevoz otpada
  • Zbrinjavanje i odlaganje komunalnog otpada

Dozvola za gospodarenjem otpada: dozvola

Osnovni podaci:

Odlagalište d.o.o.

Ljudevita Gaja 56

35400 Nova Gradiška

Republika Hrvatska

 Kontakt telefon: 035/351-441

E-mail: info@odlagaliste.hr

 

OIB: 97575612726

MB: 050047527

 

IBAN: HR222360000 1102113974 – Zagrebačka banka d.d.

 

Temeljni kapital društva iznosi: 1 320 000,00 kn

 ORGANI DRUŠTVA:   

  1. Uprava društva: Marijan Furić, dipl.ing.sig.

  2. Nadzorni odbor: Zlatko Zebić, dipl.iur.- predsjednik

                                    Manda Novoselac, dipl.ing.agr. – zamjenica predsjednika

                                    Marijan Radić – član

 3. Skupština društva: Grad Nova Gradiška zastupan po gradonačelniku Vinku Grgić, dipl.ing.arh.